Welkom bij stressexperts.nl!
Minder Stress Is Beter Leven
06-19291322 info@stressexperts.nl

Stressexperts.nl vindt het erg belangrijk om de actuele privacyregels op te volgen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt op een manier die volgens de Privacywet is toegestaan.

Door het gebruik van onze website gaat u expliciet akkoord met de manier waarop Stressexperts.nl uw gegevens verzamelt én gebruikt. Uiteraard is het te allen tijde mogelijk om inzage te krijgen in de over u verzamelde gegevens. Verder op deze pagina leest u hoe u een verzoek tot inzage kunt indienen.

Stressexperts.nl
Visbystraat 15
7418BE Deventer

Telefoonnummer: 0619291322
E-mailadres: info@stressexperts.nl

Verzameling van persoonsgegevens

Stressexperts.nl verzamelt persoonsgegevens via het contactformulier en via het formulier dat gebruikt kan worden om online een afspraak te maken. Deze gegevens zijn nodig voor het behandelen van uw aanvraag of verzoek. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de door u verstrekte gegevens. Deze zullen slechts gebruikt worden om u een passend antwoord op uw vraag te kunnen geven of om de juiste reservering voor u in te plannen.

Onder de gegevens die Stressexperts.nl verzamelt, vallen de volgende onderdelen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Medische bijzonderheden (wel of niet kunnen traplopen)
  • Overige gegevens die door u zijn ingevuld in het opmerkingenvak

Het gebruik van cookies

Zodra u onze website bezoekt, vragen wij of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en kunt u lezen welke cookies wij verzamelen. Hierbij is per categorie specifiek terug te zien van welke cookies er precies sprake is. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u terug in onze cookieverklaring.

Wij adviseren om cookies in te schakelen, doordat dit resulteert in de beste weergave van de website van Stressexperts.nl. Toch is het ook mogelijk om onze website te bezoeken in een beperktere weergave, door cookies uit te schakelen. Hierover vindt u tevens meer informatie in de cookieverklaring.

Uw persoonsgegevens

Door u verstrekte persoonsgegevens worden op eerlijke wijze door Stressexperts.nl verwerkt. Dit geschiedt conform de privacywet. Wij zullen uw gegevens slechts bewaren voor een voor ons noodzakelijke duur, bijvoorbeeld zolang u bij ons onder behandeling bent. Zodra bewaring van uw gegevens niet langer noodzakelijk is, zal Stressexperts.nl deze verwijderen.

Inzage in verzamelde persoonsgegevens

U heeft altijd recht op inzage in de door Stressexperts.nl van u verzamelde persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage hiervan is in te dienen via ons e-mailadres info@stressexperts.nl. Deze wordt vervolgens door ons in behandeling genomen en uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag verwerkt. Binnen deze termijn sturen wij u via de e-mail een overzicht van alle door ons van u verzamelde persoonsgegevens. Tevens kunt u het verzoek tot inzage via briefpost versturen. Wij zullen u in dat geval ook via briefpost de gevraagde gegevens verstrekken, tenzij u in uw schrijven vermeldt de stukken via de e-mail te willen ontvangen.

Indienen van een verzoek tot wijziging

Als de door ons van u verzamelde gegevens (deels) incorrect zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging van uw gegevens bij ons indienen. Wel dient het gezegd te worden dat u als gebruiker in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de verstrekking van correcte gegevens. Een wijzigingsverzoek zal altijd zo spoedig mogelijk -en uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst- door ons behandeld worden. Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd, ontvangt u hiervan een bevestiging van ons.

Indienen van een verzoek tot verwijdering

Als u van mening bent dat het bewaren van uw gegevens niet langer noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of behandeling van uw aanvraag, dan kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen. Dit is uiteraard tevens mogelijk in het geval van onrechtmatige verstrekking van gegevens of op grond van wettelijke verplichting.

Heeft u klachten?

In het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens willen wij u verzoeken om ons eerst te benaderen. Dit kan via ons e-mailadres info@stressexperts.nl. Wij kijken waar uw klacht vandaan komt en zoeken hier graag samen met u een passende oplossing voor. Komt u er met ons niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze zal uw klacht voor u in behandeling nemen.

Maatregelen om uw data te beveiligen

Stressexperts.nl doet er alles aan om uw gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van beveiligde formulieren en het uitvoeren van regelmatige updates aan de website. Mocht er ooit sprake zijn van een datalek, dan zal Stressexperts.nl deze samen met haar partners zo spoedig mogelijk verhelpen in een poging de ontstane schade tot een minimum te beperken. U bent ervan gegarandeerd dat wij er alles aan doen om dergelijke situaties te allen tijde te voorkomen.